Дублювання фільмів українською мовою. Факти та легенди

Тема дублювання фільмів українською мовою обговорюється у нашому суспільстві і політикумі досить тривалий час, але, на жаль, перегорнувши сотні сторінок в Інтернеті й регулярно переглядаючи друковані й недруковані ЗМІ, я не зміг знайти жодної статті, яка б максимально та неупереджено висвітлювала всі факти й давала можливість побачити всю картину в цілому. Складається враження, що ніхто нічого не розуміє, хоча дуже прагне здобути завдяки цій темі хоча б якийсь бонус. В основному всі дискусії з цього питання звужуються до „двомовності в Україні”, за якою абсолютно втрачається вся технічна і якісна складові дублювання. Я спробую розповісти вам про те, в якому стані насправді перебувають справи.

Дубляж фильмов на украинский язык. Факты и легенды

Тема дубляжа фильмов на украинский язык обсуждается в нашем обществе и политикуме довольно давно, но, к сожалению, пролистав сотни страниц в Интернете и регулярно уделяя внимание печатным и непечатным СМИ, я не смог найти не одной статьи максимально непредвзято открывающую все факты и дающую возможность увидеть всю картину целиком. Складывается впечатления, что никто ничего не понимает, хотя очень старается завоевать на этой теме хотя бы какой-то бонус. В основном все дискуссии по этому вопросу сводятся к «двуязычию в Украине», за которым абсолютно теряется вся техническая и качественная составляющая дубляжа. Я постараюсь рассказать вам о том, как на самом деле обстоят дела.

Насамперед зупинимося на самому явищі „дублювання фільму українською мовою”. Для начала остановимся на самом явлении «дубляж фильма на украинский язык».
Так склалося, що в Україні щодо дублювання існує чимало міфів. Часто тема дискусії підмінюються, а проблематика вигадується там, де її немає. Наприклад, в одній із статей я прочитав, що в Україні немає технічної і творчої бази для якісного дублювання. Це одна з ілюзій, нав’язана дрібними кінодистриб’юторами, що працюють не безпосередньо з кіновиробниками, а через російські компанії, яким дубляж українською мовою невигідний. Адже навіщо робити зайві рухи, якщо можна просто надрукувати на декілька десятків фільмокопій більше, і одночасно задовільнити і російський, і український ринок. До того ж, в цьому випадку прибуток, отриманий від прокату картини в Україні, піде на потреби громадян Російської Федерації. А гроші – це досить вагомий арґумент. До чого тут мовна проблема? Так сложилось, что в Украине дубляж овеян достаточно большим количеством мифов. Зачастую подменяя понятия и придумывая проблематику там, где её нет. К примеру, в одной из статей я прочёл, что в Украине нет технической и творческой базы для качественного дубляжа. Это одна из иллюзий, навязываемых мелкими кино дистрибьюторами, работающими не напрямую с кино производителями, а через российскую компанию, которой дубляж на украинский язык не выгоден. Ведь зачем делать лишние телодвижения, если можно просто напечатать на несколько десятков фильмокопий больше и одним действием покрыть и российский и украинский рынок. К тому же, в этом случае все деньги заработанные картиной на территории Украины пойдут на нужды граждан Российской Федерации. А деньги – это достаточно веский аргумент. При чём здесь языковая проблема?
Багато хто свідомо плутає дублювання фільму для кінотеатру з озвученням фільму для телебачення. Це неправильно, оскільки під час озвучення допускаються огріхи, яких на телеекрані не помітно, а в дубляжі вони неприйнятні. Тому дискусії з приводу телесеріалів „Дім 2” і „Сімпсони” українською відкладемо для наступної статті. Многие путают понятия дубляжа фильма для кинотеатра и озвучание фильма для телевидения. Этого не правильно, поскольку во время озвучания допускаются огрехи, которые на телеэкране не видны, а в дубляже не приемлемы. Поэтому дискуссии по поводу телесериалов «Дом 2» и «Симпсоны» на украинском языке отложим для следующей статьи.
Для чіткого розуміння теми цієї статті наводимо… Для чёткого понимания темы данной статьи необходимо объяснить значение слова «дубляж».

Визначення слова „дублювання”

Определение слова «дубляж»

Дублювання

– це складний технічний і творчий процес з адаптації фільму з мови оригіналу на іноземну мову для прокату в кінотеатрах, що передбачає перезапис фінальної звукової доріжки у формат Dolby Digital.
Дубляж

– это сложный технический и творческий процесс по адаптации фильма с языка оригинала на иностранный язык для кинотеатрального проката, что подразумевает перезапись итоговой звуковой дорожки в формат Dolby Digital.
Весь процес дублювання фільму українською мовою складається з декількох етапів. Весь процесс дубляжа фильма на украинский язык состоит из нескольких этапов.

Перший етап – переклад тексту і його адаптація

Первый – это перевод текста и его адаптация.

На цю тему прочитав декілька цікавих спостережень, але найзмістовніше знайшов на одному з форумів: По этому вопросу прочитал несколько интересных заметок, но самую объективную нашёл на одном из форумов:

Нещодавно я переглянув 2 версії фільмів „Шрек 3” і „Круті фараони” – українською і російською мовами.

«недавно я посмотрел 2 версии фильмов «Шрек 3» и «Крутые легавы» – на украинском и русском языках.

Одразу зазначу, що в повсякденному житті послуговуюсь російською. З цієї причини до дублювання українською ставився завжди упереджено, але нині схилився до висновку, що якщо давати оцінку російській версії у порівнянні з українською (на жаль, не достатньо знаю англійську, щоб порівняти з оригіналом), то вона значно слабкіша! І справа тут зовсім не в мові.

Сразу оговорюсь, что в повседневной жизни пользуюсь русским языком. К украинскому дубляжу по этой причине относился всегда предвзято, но сейчас пришёл к выводу, что если давать оценку русской версии по сравнению с украинской (к сожалению, не достаточно знаю английский, что б сравнить с оригиналом), то она значительно слабее! И дело здесь совсем не в языке.

Дуже відрізняється якість адаптації. Український варіант значно яскравіший!

Очень отличается качество адаптации. Украинский вариант значительно ярче!

Наприклад, у фільмі „Круті фараони” є така сцена, коли поліцейського знайомлять з членами сільського клубу. Сцена досить тривала і в російській версії – не зрозуміла, оскільки її суть полягає в тому, що по черзі називаються прізвища майже всіх присутніх в кімнаті (близько 10 людей). А справа у тому, що прізвища героїв перекладені не художньо (зважаючи на специфіку фільму), а за звучанням їхнього оригіналу. В результаті, виходить декілька хвилин сухого незрозумілого відео. В українській версії навпаки: оскільки режисер фільму будував цю сцену, опираючись на літературний гумор, і переклад зроблено художньо, то цей же епізод дуже гармонійно вписується в енергетику фільму. Це лише один приклад, а таких випадків досить багато.

К примеру, в фильме «Крутые легавые» есть такая сцена, когда полицейского знакомят с членами сельского клуба. Сцена достаточно продолжительная и в русской версии – не понятна, так как заключается в том, что поочерёдно называются фамилии почти всех присутствующих в комнате (около 10 человек). А дело в том, что фамилии героев переведены не художественно (учитывая специфику фильма), а транскрипционно. В результате, получается несколько минут сухого непонятного видео. В украинской версии дело обстоит иначе и поскольку режиссёр фильма строил эту сцену именно на литературном юморе, а перевод сделан согласно этой логике, этот эпизод очень гармонично вписывается в энергетику фильма. Это всего лишь один пример, а их достаточно много.

Годі й казати, якщо у фільмі „Шрек 3” співвідношення жартів українською до російською – 20 : 1! Прихильник російської мови відтепер ходить лише на фільми з українським дублюванням!”

Что говорить, если соотношении шуток в «Шреке 3» украиский:русский – 20:1! Поклонник русского языка с сегодняшнего дня ходит только на фильмы с украинским дубляжом!»

Вважаю, коментарі тут зайві. Думаю, дополнительные комментарии будут лишними.

Другий етап – підбір акторів

Второй – подбор актёров

Ми всі пам’ятаємо перший дубльований українською мовою анімаційний фільм „Тачки”. Акторський склад україномовної версії визнаний експертами кращим у Європі, а російська версія не увійшла навіть до трійки лідерів. Герої практично всіх україномовних фільмів говорять нашими улюбленими голосами Богдана Ступки, Олексія Вертинського, Ольги Сумської та ін. Мы все помним первый дублированный на украинский язык анимационный фильм «Тачки», – актёрский состав украиноязычной версии признан экспертами лучшим в Европе, а российская версия не вошла даже в тройку лидеров. Герои практически всех украиноязычных фильмов говорят нашими любимыми голосами: Богдан Ступка, Алексей Вертинский, Ольга Сумская и тд.

Третій – запис акторів на студії

Третий – запись актёров в студии

На сьогодні мені відомі 3 компанії, які дублюють фільми для кінопрокату українською мовою: „Невафільм Україна”, АdiozProduction та „PTERODUCTION sound”. На данный момент можно выделить 3 компании, которые дублируют фильмы на украинский язык: «Невафильм Украина» (http://www.nevafilm.ru/), ADIOZ PRODUCTION (http://www.adiozproduction.com/) , PTERODUCTION (http://www.pteroduction.com/).

„Невафільм Україна”

– це дочірнє підприємство російської компанії Невафільм. Вони перші почали дублювати фільми для кінотеатрів українською мовою. Україномовна версія „Тачок” була створена саме завдяки їх зусиллям. Коли компанія виходила на ринок, вона не мала своєї власної студії в Україні. Тому „Нева” давала підряди українським студіям. Не так давно вона відкрила власну невелику студію у Києві.

– это дочернее предприятие русской компании. Они первые начали дублировать фильмы для кинотеатров на украинский язык. Украиноязычная версия «Тачек» была создана их усилиями. Когда компания выходила на рынок, у неё не было своей студии в Украине. Поэтому «Нева» давала подряды украинским студиям. Недавно у неё открылась собственная небольшая студия в Киеве.

„АdiozProduction”

до дублювання фільмів займалася виготовленням рекламних роликів, відеокліпів і записом музичних колективів. Студія зробила звук до декількох українських фільмів, один з них – „Аврора, або Що снилося сплячій красуні” (реж. О.Байрак). Студії цієї компанії випустили близько 50% всіх україномовних фільмів. За прогнозами експертів, цей відсоток зростатиме і в майбутньому. За словами представників компанії, в планах – відкриття ще однієї студії звукозапису. Проект цієї студії, як і всіх попередніх, розробляється одним з найповажніших фахівців у цій області.

– до дубляжа фильмов занималась съёмкой рекламных роликов, видеоклипов и записью музыкальных коллективов. Компания сделала звук к нескольким украинским фильмам, один из них «Аврора, или что снилось спящей красавице» (реж. О.Байрак). Студии этой компании выпустили около 50% всех украиноязычных фильмов. По прогнозам экспертов этот процент продолжит расти и в будущем. По словам представителей компании в планах открытие ещё одной студии звукозаписи. Проект этой студии как и всех предыдущих разрабатывается одним из самых уважаемых специалистов в этой области.

„PTERODUCTION sound”

Основним видом діяльності компанії є озвучення рекламних роликів для телебачення. В студії звукозапису періодично реалізує свої підряди компанія „Невафільм Україна”. Конкуренція якості примусила цю компанію останнім часом відійти від дублювання фільмів і зайнятися озвученням телепередач.

– основным видом деятельности компании является озвучание рекламных роликов для телевидения. В студии звукозаписи периодически реализует свои подряды компания «Невафильм Украина». Конкуренция качества заставила эту компанию в последнее время отойти от дубляжа фильмов и занятся озвучанием телевизионных передач.

Якість звукозапису

українських студій не викликає сумнівів, оскільки кожна перед початком роботи була атестована американськими виробниками фільмів.

Качество звукозаписи украинских студий не вызывает сомнений, поскольку каждая перед началом работы была аттестована американскими производителями фильмов.

Четвертий етап

в процесі дубляжу – перезапис підсумкової звукової доріжки у формат Dolby Digital. Цю операцію компанія „Невафільм”, що до зими 2006 року була монополістом з дублювання на українському ринку, проводить на своїй студії перезапису в Санкт-Петербурзі. Тому до зими 2007 року ми слухали Dolby Digital в пітерському розумінні цієї технології. На думку декількох фахівців, якість продукту цієї компанії донині залишається невисокою. Але тоді українське дублювання тільки підводилось на ноги, тому, так би мовити, і за це спасибі! Нині перезапис здійснюється в основному на студії „Піфагор” у Москві та на студіях Лондону. Завдяки цьому, можливо, останнім часом ви помітили покращення якості дублювання українською мовою.

Четвёртый

– перезапись итоговой звуковой дорожки в формат Dolby Digital. Данную операцию компания «Нева фильм», которая до зимы 2006 года была монополистом по дубляжу на украинском рынке, проводит на своей студии перезаписи в г.Санкт-Петербурге. Поэтому до зимы 2007 года мы слушали Dolby Digital в питерском понимании данной технологии. По мнению нескольких специалистов, качество производимого продукта у этой компании до сих пор оставляет желать лучшего. Но тогда украинский дубляж только становился на ноги, поэтому, как говорится, и за это благодарствуем! На данном этапе, перезапись осуществляется в основном на студии «Пифагор» в Москве и на студиях Лондона. Поэтому, я думаю, вы заметили улучшение качества дубляжа на украинский язык в последнее время.

Існує думка, що без власної студії перезапису Україна втрачає колосальні гроші. Це не так. Перезапис фільму – далеко не основна складова бюджету дублювання фільму, тому все ж основні гроші залишаються в Україні, не зважаючи на відсутність відчутної державної програми підтримки кіновиробництва. Що стосується перезапису за кордоном, то, наприклад, Лондон є світовою столицею звукозапису, і факт перезапису фільмів для України саме там скоріше перевага, ніж недолік. Адже ніхто не ображається на гурт „Океан Ельзи”, який зводить свої альбоми на Лондонській студії, тим самим, поповнюючи бюджет Великої Британії. Бытует мнение, что без собственной студии перезаписи Украина теряет колоссальные деньги. Это не так. Перезапись фильма далеко не основная составляющая бюджета дубляжа фильма, поэтому всё же основные деньги остаются в Украине. Хотя ещё нет ощутимой государственной программы направленной на поддержку кинопроизводства. Что касается перезаписи за границей то, например, Лондон является мировой столицей звукозаписи и факт перезаписи фильмов для Украины именно там – скорее преимущество, чем недостаток. Ведь никто не обижается на группу «Океан Эльзы», которая сводит свои альбомы на Лондонской студии, тем самым, пополняя бюджет Великобритании.
Хоча в найближчому майбутньому і планується відкриття студії перезапису в Києві, я вважаю, що поточний стан це істотно не змінить. Хотя в ближайшем будущем и планируется открытие студии перезаписи в Киеве, я думаю, что существенно картину происходящего это не поменяет.

Висновки

Деякі вважають, що обов’язкове дублювання фільмів українською мовою закриє дорогу для багатьох картин, бюджет яких не дозволить його здійснити. Моя особиста думка, що це буде на краще. Оскільки раніше Україна була своєрідним відстійником, в який стікалися фільми, що провалилися на основних екранах РФ(*). Дублювання фільмів українською мовою вже значно підняло планку якості кінопродуктів, що пропонуються українському глядачу, і ця тенденція зберігається. За умов грамотної політики і оподаткування у сфері кіновиробництва, держава зможе акумулювати засоби для підтримки українського кіна, в тому числі і для іноземних фільмів, дубльованих українською мовою, а також просувати фільми, які хоч і не матимуть великого касового успіху, але мають культурну цінність.

Некоторые считают, что обязательный дубляж фильмов на украинский язык закроет дорогу для многих картин, бюджет которых не позволит его осуществить. Моё личное мнение, что это скорее хорошо. Поскольку раньше Украина была своеобразным отстойником в который стекались фильмы провалившиеся на основных экранах России. Дубляж фильмов на украинский язык уже значительно поднял планку качества предлагаемых украинскому зрителю кинопродуктов и эта тенденция продолжается. При грамотной политике и налогообложению в сфере кинопроизводства, государство сможет аккумулировать средства для поддержки украинского кино, в том числе и иностранных фильмов дублированных на украинский язык, а также продвигать фильмы которые не будут иметь кассовый успех, но ценны с точки зрения культуры.
У нас з’явилася можливість дивитися фільми в кінотеатрах українською мовою менш ніж рік тому. За цей незначний термін вдалося досягти значних успіхів. Ми заслуговуємо на спеціально для нас виготовлену мовну версію іноземного фільму, тому що пройшли часи, коли нам було достатньо недоїдків з „панського” столу. При цьому безглуздо вважати, що коли-небудь дублюватимуть українською мовою і російські фільми. Надто багато в подібних заявах політики, і бракує здорового глузду. Не варто боятися українського дублювання. Це – локомотив, який допоможе набрати обертів українському кіну. У нас появилась возможность смотреть фильмы в кинотеатрах на украинском языке меньше года назад. За этот крошечный срок удалось добиться значительных успехов. Мы заслуживаем специально для нас приготовленной языковой версии иностранного фильма, потому, что прошли времена, когда нам было достаточно объедков с «барского» стола. При этом глупо считать, что когда-нибудь будут дублироваться русские фильмы на украинский язык. Слишком много в подобных заявлениях политики и совсем нет здравого смысла. Не стоит бояться украинского дубляжа. Это локомотив, – который поможет набрать обороты украинскому кино.
Сєрґєй Оттєв
Сергей Оттев