КиївПост: Розповсюджувачі зароблять на українській

Розповсюджувачі зароблять на українській

Distributors to profit on Ukrainian

Приблизно через рік після першої спроби впровадження української мови в українських кінотеатрах Уряд оголосив про угоду з більшістю розповсюджувачів, що дозволить демонструвати більше імпортних фільмів державною мовою. Nearly a year since its first attempt to bring Ukrainian language into the nation’s cinemas, the government has announced an agreement with most distributors that will introduce more imported films in the country’s official state language.

Розповсюджувачі фільмів, що очикують на збільшення попиту на українські фільмокопії, вже планують розширення своїх звукових студій. In anticipation of more Ukrainian-language dubbing contracts, film distributors are already planning to invest in the expansion of their sound facilities.
Добровільний Меморандум, підписаний 22 січня 2007 р. між Міністерством культури, розповсюджувачами фільмів та мережами кінотеатрів, передбачає, що станом на кінець 2007 р. принаймні половина фільмів в країні буде дубльована або субтитрована українською. A voluntary memorandum signed on Jan. 22 by the Culture Ministry, film distributors and cinema chains stipulates that by the end of 2007 at least half of the movies shown in the country will be dubbed or subtitled into Ukrainian.
Кожен фільм, випущений в Україні, має мати рівну кількість копій російською та українською. Each movie released in Ukraine will have to have an equal number of Russian and Ukrainian copies.
На той самий кінцевий термін, всі фільми для дітей мають бути українською. By the same deadline, all children’s movies will have to be in Ukrainian.
Зважаючи на потенціал ринку, українські та іноземні компанії поспішають скористатись прогнозованим попитом на дублювання українською. Seeing the market potential, Ukrainian and foreign companies are hurrying to capitalize on the expected demand for Ukrainian dubbing.
Етнічний поляк Богдан Батру́х, генеральний директор та власник компанії B&H, офіційного розповсюджувача кінопродукції компаній United International Pictures, Paramount, Dreamworks, Walt Disney та інших Голівудських мейджорів, сказав, що попит на українське дублювання, що зростає, має зменшити вартість дубляжу. Polish native Bohdan Batrúch, CEO and owner of B&H, an official distributor of United International Pictures, Paramount, Dreamworks, Walt Disney and other Hollywood majors, said the increased demand for Ukrainian-language dubbed movies in cinemas will bring down the cost of dubbing.
Пан Батрух сказав, що його компанія наразі користується задорогими послугами українських студій для запису голосів місцевих акторів, які потім надсилаються до европейських студій для змішування зі звуковими доріжками фільму у форматі Dolby. Batruch said his company currently has to use highly overpriced Ukrainian studios to record the voices of local actors, which then have to be sent to European studios for mixing with the soundtrack in the Dolby format.
Але зі збільшенням замовлень на дублювання українською мовою, він планує запустити його власну студію дублювання, що дозволить значно скоротити такі витрати. But with more contracts for Ukrainian-language dubbing, he plans to launch his own sound-studio and thus cut such costs.
B&H планує вкласти до 10,1 млн грн у нову студію дублювання. Пан Батрух очікує, що нові студії здешевлять витрати на дублювання на дві третини. B&H plans to invest up to $2 million into new dubbing facilities. Batruch expects the new facilities to decrease dubbing expenses by two thirds.
Пан Батрух сказав, що дублювання одного фільму може коштувати до 303 тис грн. У червні він планує відкрити свою нову звукову студію зведення, що буде також виконувати замовлення інших розповсюджувачів. Batruch said that the dubbing of a single movie into Ukrainian could cost up to $60,000. He plans to open his new sound mixing facility, which will also accept orders from other distributors, in June.
Ганна Чміль, Голова Державної служби кінематографії України, сказала, що держава також планує скористатись новою бізнесовою можливістю, вклавши 10,1 млн грн в сучасне кінокопіювальне обладнання, що відповідає стандартам сучасних кінотеатрів. Hanna Chmil, the head of Ukraine’s State Cinematography Service, said the state also plans to get in on the new business opportunity, investing $2 million into modern copy making equipment that meet the standards of modern cinemas.
Компанія Нєвафільм, що розташована у Санкт-Петербурзі та має в своєму складі одну з найбільших в РФ студій дублювання, торік розпочала дублювати українською й також планує відкрити власну студію звукозапису у Києві. Але міксувати звук у формат Dolby Нєвафільм буде у Санкт-Петербурзі. St. Petersburg-based Nevafilm, a company that possesses one of the largest dubbing studios in Russia and which started dubbing into Ukrainian last year, also plans to open its own recording facility in Kyiv. Nevafilm will keep its Dolby sound mixing facility in St. Petersburg, however.
Татьяна Ґасєвская, директор з розвитку компанії Нєвафільм, сказала, що ці зміни обумовлені більше потенціалом нового ринку ніж високими цінами за послуги українських студій. Nevafilm development director Tatiana Gasevskaya said the move is more about new market potential than high prices charged by Ukrainian studios’ services.
“Нам постійно замовляють дублювання українською,” сказала вона. “We constantly have orders for Ukrainian dubbing,” she said.
Пані Ґасєвская додала, що нині ще зарано говорити, чи буде економічно доцільним для компанії Нєвафільм відкриття студії повного циклу в Україні. Gasevskaya added that it is still premature to say whether opening a full cycle facility in Ukraine would be economically viable option for Nevafilm.
“Ви знаєте, Уряд України дуже швидко змінує правила гри, тому ніхто не знає, як довго протримаються нові квоти.” “The Ukrainian government is well-known for changing its decisions on very short notice, so no one knows for how long the new quotas will be in place.”

Мовні ігри

The language games

Нові квоти не стосуються фільмів, вироблених в РФ та так званого арт–хаузного кіна, виробленого европейськими, американськими та азійськими незалежними кіностудіями. Такі фільми часто виходять у невеликому числі копій. The new quotas will not affect Russian-made movies or so-called art-house movies, made by European, American or Asian independent film studios. Such movies are usually released in small numbers.
За інформацією Міністерства культури, компанії, що контролюють до 90 відсотків ринку, підписали останній Меморандум. According to the Culture Ministry, distribution companies controlling up to 90 percent of Ukraine’s market signed the recent memorandum.
Остання спроба Уряду впровадити ще у січні 2006 року квоти для української мови в кіноіндустрії була невдалою. Постанова Уряду була скасована київським судом кількома місяцями по тому. The government’s last attempt to introduce quotas for the Ukrainian language in the film industry back in January 2006 failed. The decision was cancelled by a Kyiv court several months later.
Закон про Кінематографію, прийнятий у 1998 році, вимагає для всіх фільмів, що демонструються в Україні, або 100–відсоткового дублювання або субтитрування державною мовою. Але цей закон був значною мірою проігнорований ринком. The Law on Cinematography, passed in 1998, requires all films shown in Ukraine to be either 100 percent dubbed into the state language or edited with subtitling in Ukrainian. The law has been largely ignored by the market, however.
Пані Чміль охарактеризувала Меморандум як „компроміс” між Державою та кіноіндустрією. Він дозволить поступово перейти до очікуваного повного дублювання українською, додала вона. Chmil described the memorandum as a “compromise” between the state and the film industry. It will allow the latter to gradually switch over to expected full Ukrainian dubbing, she added.
Пан Батрух, що також керує найбільшою в Україні мережею кінотеатрів „Кінопалац”, що налічує 14 кінотеатрів, сказав, що новий Меморандум просто відбиває реальну ситуацію на ринку. Збори фільмів, дубльованих українською, вже перевищіли збори тих самих фільмів в російському перекладі, – сказав він. Batruch, who also operates Ukraine’s largest cinema chain, Kinopalats, boasting 14 venues, said the new memorandum simply reflects the real situation on the market. Movies in Ukrainian already gross more than the same titles with the Russian dubbing, he said.
Фільм „Дежа вю”, дубльований українською, це один з останніх фільмів, розповсюджених компанією B&H, зібрав 1,237 млн грн по всій країні, у той час як збори російської версії цього фільму склали лише 782,75 тис грн за той самий період, додав він. The Ukrainian dubbing of “Deja Vue,” one of the most recent titles distributed by B&H, grossed $245,000 nationwide, compared to box office draws of only $155,000 for the Russian-language version during the same timeframe, he added.
Пан Батрух сказав, що різниця є ще більш разючою, коли мова йде про фільми для дітей. Наприклад, фільм „Павутиння Шарлотти” зібрав 1,07 млн грн в українському перекладі й лише 388,85 тис грн в російському, не дивлячись на те, що число випущених копій було майже однаковим. Batruch said that the difference is even more striking when it comes to children’s movies. For example, he said, “Charlotte’s Web” grossed $212,000 in Ukrainian and only $77,000 in Russian, despite having virtually the same number of copies released in Ukrainian and Russian.
„Це міф, що Українці не бажали б дивитись фільми українською”, – сказав пан Батрух, бо середня та вища освіта відбувається в основному українською мовою. Совєцькі керманичі намагались впровадити російську мову як основну в УРСР та інших совєцьких республіках. Російська була мовою освіти та інших важливих галузей. Наприклад, використання Української було рідким у столиці країни Києві під час совєцької окупації. Багато киян навіть не розуміли українську. “It is a myth that Ukrainians wouldn’t want to watch a movie in Ukrainian,” Batruch said, as the country’s secondary and higher education systems are predominantly in Ukrainian. Soviet leaders pushed hard to establish Russian as the predominate language in Ukraine and other Soviet republics. It was the language used in education and other important venues. Usage of Ukrainian was rare in the country’s capital Kyiv during Soviet days, for example. Many in the capital didn’t even understand Ukrainian.
Але нині, „виросло нове покоління кіноглядачів, які навряд чи помітять якусь різницю”, – додав пан Батрух. But now, “there is a new generation of moviegoers who would hardly notice any difference,” Batruch added.
Влад Лавров, 14 лютого, 23:23 Vlad Lavrov, Feb 14, 23:23
Джерело:

http://www.kyivpost.com/business/general/26117/

http://citexchange.citua.com/control/en/publish/article?art_id=497110&cat_id=492908